A PROJEKT CÉLJA

A Miskolci Egyetem az IKT szektor és kiemelt húzóágazatok IKT szakember utánpótlás képzésének minőségi és mennyiségi fejlesztését tűzte ki stratégiai célként (SC1). Ezen stratégiai cél elérése érdekében a Miskolci Egyetem jelen kiemelt projektjavaslat keretében három kiemelt célt fogalmazott meg, melyek a következők:

* Felsőoktatási informatikai képzésekben végzettek számának növelése (KC1);
* Új képzési formák és tartalmak kialakítása (KC2);
* Széleskörű hozzáférés az informatikai képzésekhez (KC3).

 

Ezen kiemelt célok megvalósítása érdekében a kiemelt projektjavaslat keretében kilenc operatív cél kerül kitűzésre:

* Online magyar és angol nyelvű oktatási központ létrehozása széleskörű hozzáférést biztosítva  a képzésben résztvevőknek (OC1)
* Új tanulási módszertan kidolgozása (OC2)
* Új tananyagok létrehozása az online tanuláshoz informatikai képzési területen, nyelvi modullal kiegészítve (OC3.)
* Oktatók felkészültségének növelése az új oktatási módszer használatára és új tartalmak előállítására (OC4.)
* Mentor tevékenység bevezetése az oktatók felkészítésével (OC5.)
* A központ akadálymentes kialakítása a fogyatékkal élők számára (OC6.)
* A BSc képzésben lemorzsolódó hallgatók számának csökkentése (OC7.)
* A BSc képzésben lemorzsolódó hallgatók számának csökkentése (OC8.)
* A képzések munkaerőpiaci igényekre vonatkozó reagálási rugalmasság (OC9.)

 

Az alábbi célpiramis segítségével mutatjuk be összefoglalóan az elérendő célokat:

célpiramis