A kurzusról:

Biztos mindenki látott már gyárakat, gépeket, amelyek automatikusan működnek részben, vagy teljesen. De hogyan lehetséges mindez?

A kurzus keretében megismerkedünk az ipari automatizálás főbb egységeivel, berendezéseivel, alrendszereivel, azok használatával. Megismerkedünk a PLC-kkel, azaz programozható logikai vezérlőkkel. Ez lesz az agya a rendszerünknek. Megnézzük, hogy hogyan lehet egy berendezés működtetéséhez a logikai összefüggések használatával a működtető programot elkészíteni, hogyan kell használni az időzítőket, számlálókat, komparátorokat, aritmetikai függvényeket, egyszerű példák segítségével pedig vezérléstechnikai feladatokat oldunk meg.

A modern rendszerekben a gépek is kommunikálnak egymással, vagy olyan egységekkel, amik által kevesebb vezetéket kell felhasználnunk egy rendszerben. Példákkal szemléltetjük ezek konfigurálását, működését. Gyakran az is fontos, hogy egyéb perifériákkal képesek legyünk kommunikálni, mint például egy vonalkód olvasóval, vagy GPRS alapú kommunikációt használva.

Ahhoz, hogy ezek a gépek működni tudjanak, nem csak a PLC-re és a programra van szükség, hanem érzékelőkre, hogy az egyes fizikai paramétereket bejuttassuk a PLC-be, és a beavatkozókra, amikkel hatást tudunk gyakorolni a folyamatra, ezért áttekintjük a be-/kimeneti jelfeldolgozó kártyák konfigurálását is a PLC egységünkhöz.

Természetesen a berendezéseknek, gépeknek a kezelővel is tudniuk kell kommunikálni, azaz az ember-gép felület elkészítésével is megismerkedünk.

Az ipari alkalmazásoknál fontos az adatok gyűjtése, ezért megismerkedünk a LabVIEW alapú mérés-adatgyűjtéssel is és a szabályozástechnikai alkalmazásokkal.

Remélem sikerült felkelteni az érdeklődését és a kurzus hallgatói között üdvözölhetem.


Előkövetelmények:

Nincs szükség előzetes ismeretekre a kurzushoz.A kurzus oktatói:

Dr. Trohák Attila
Kovács Gergely
Forgács Zsófia


A kurzusról:

A Java programozási gyakorlatok kurzus célja, hogy a hallgató elsajátíthassa a java nyelvet és az objektum orientált programozást. A kurzus tartalmában megfelel a Miskolci Egyetemen levő informatikus képzésben szereplő Objektum orientált programozás című tárgy gyakorlati anyagának. Tehát az kifejezetten az objektum orientáltság megértésével és a java nyelvvel foglalkozik és nem pedig a Java API megismerésével.

A kurzusban feladat megoldásokon keresztül lehet elsajátítani a tananyagot. Minden egység elején megfogalmazok egy feladatot, melyet az addigi ismeretekkel még nem tudunk megoldani, azután az egység további részében bemutatom az új anyagot, majd pedig a kitűzött feladatok teljes megoldását. A fejezetek végén pedig néhány gyakorló feladat található.


Előkövetelmények:

Porgramozás alapjainak ismerete és alapszintű C nyelv ismeretek.


A kurzus oktatója:

Elek Tibor


A kurzusról:

A kurzus betekintést ad a mai korszerű, mindennapokban jól használható IKT ismeretekbe: a számítógép működésébe, az internet és az internetes kommunikáció alapjaiba, az alapvetői irodai programok használatába.

A segítségével jobban megismerheted a számítógéped felépítését és működését, tudatosabban fogod tudni használni az internetet, megtanulod egy felhő-alapú tároló használatát, valamint elsajátítod a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentáció készítés, a számítógépes képszerkesztés és videó vágás alapjait. Ajánljuk mindenkinek, aki a következő témakörökkel szeretne megismerkedni:

 • A számítástechnika alapjai 
 • Biztonságos számítógép- és internethasználat
 • Böngészés és kommunikáció az interneten
 • A szöveg- és kiadványszerkesztés alapjai
 • A táblázatkezelés alapjai
 • A prezentáció és multimédia elemek készítésének alapjai

Előkövetelmények:

A kurzushoz nem szükségesek előzetes ismeretek.


A kurzus oktatója:

Smid László

Smid László 1998 óta tanít a Miskolci Egyetemen. A tantárgyai a programozás és a számítógép köré csoportosulnak: a programozás alapjai, objektum orientált programozás, szoftverfejlesztés, adatbázis rendszerek, operációs rendszerek és számítógép architektúrák.


A kurzusról:

A kurzus legfontosabb célja az, hogy megismerkedjünk a Unix alapú rendszerekkel, megtanuljuk azoknak a használatát és alapvető adminisztrációs feladatait. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kurzus nem csak azok számára hasznos, akik a rendszeradminisztrációval szeretnének foglalkozni, hanem ma már minden informatikusnak képesnek kell lennie használni ezeket a rendszereket.

Először megismekünk a Unix történetével, kialakítunk egy olyan virtuális fejlesztő környezetet, amiben még akkor is kipróbálhatjuk az adminisztrációs feladatainkat, ha jelenleg nem Unix alapú operációs rendszert használunk. Betekintést nyerünk a parancssor, az úgyenevezett shell lehetőségeibe.Megismerkedünk a jogosultság kezeléssel, az alapvető biztonsággal kapcsolatos elvekről és lehetőségekről a felhasználók, felhasználói csoportok létrehozásával és beállításaival.

A későbbiekben a fájlrendszerek típusaival, használatba vételével és adminisztrációs lehetőségeivel foglalkozunk, majd részletesen és példákon keresztül áttekintjük a fájltovábbítás lehetőségeit, jól bevált módszereit. Az anyag második részében a hálózat manadszementtel, a folyamatok adminisztrációjával, a shell programok készítésével és grafikus felhasználói felületek konfigurácójával és távoli adminisztrációs lehetőségekkel foglalkozunk.


Előkövetelmények:

Nincs szükség előzetes ismeretekre a kurzushoz.


A kurzus oktatói:

Dr. Mileff Péter

A Miskolci Egyetem oktatója, és kutatója. MSc mérnök-informatikus végzettségét a Miskolci Egyetemen szerezte meg, majd a későbbiekben itt végezte el doktori tanulmányait is. A Unix/Linux rendszerek mindig csodálattal és érdeklődéssel töltötték el, komolyabb üzemeltetési és karbantartási területekkel körülbelül 5-8 éve kezdett el foglalkozni mind egyetemi, mind ipari környezetben.


Dr. Vincze Dávid

A Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének oktatója. A Miskolci Egyetemen szerezte MSc diplomáját, mint mérnök-informatikus, és később szintén itt védte meg doktori értekezését és szerezte PhD fokozatát. Nagyjából 15 éve éve foglalkozik Linux alapú rendszerekkel, illetve rendszerüzemeltetéssel, mind oktatási/kutatási, mind ipari környezetben. Ebben a kurzusban a jogosultságkezelés, a hálózati konfiguráció és a kernel alapismeretek témaköröket készítette.


Smid László

A Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének oktatója. A Miskolci Egyetemen szerezte MSc diplomáját, mint mérnök-informatikus. A 90-es évek közepétől foglalkozik Unix alapú rendszerekkel oktatási, kutatási és ipari környezetben.


A kurzusról:

A kurzus célja

 • a C nyelv ismeretével rendelkezők megismertetése a C++ programozási nyelvvel,
 • a Code::Blocks programfejlesztő környezet bemutatása,
 • az objektum orientált programozás módszertanának és eszközrendszerének megismertetése,
 • gyakorló programokkal és ellenőrző kérdésekkel segíteni a hallgatót az ismeretek elsajátításában.

Előkövetelmények:

A tananyag elsajátítása C programozási ismeretekkel rendelkezők számára könnyebb, de C++-tól eltérő objektum orientált programozási nyelv ismeretével rendelkezők is bátran jelentkezhetnek a kurzusra.


A kurzus oktatói:

Dr. Dudás László

Dr. Dudás László a Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszékének vezetője. Egyetemi oklevelét gépészmérnök szakon, gépgyártástechnológiai szakirányon, rendszerszervező ágazaton szerezte 1980-ban. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként 1992-ben a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Tudományos és oktatási tevékenységéért a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának “Signum Aureum Facultatis” kitüntetését kapta. Tiszteletbeli évfolyamtársként kapott gépészgyűrű birtokosa. Négy találmány, köztük a Face turning octahedron jegyzője, számos szakcikket publikált tudományos folyóiratokban és konferenciákon. A Surface Constructor kinematikai tervezőszoftver kidolgozója. Kutatási területe a kinematikai felületek kapcsolódásgeometriája, mintaillesztés, szimbolikus algebra, szemantikus nyelvfeldolgozás. Dr. Dudás László több nemzetközi és hazai folyóirat felkért szakmai lektora, konferenciák plenáris előadója, a Production Systems and Information Engineering Proceedings szakmai kiadvány szerkesztőbizottsági tagja, könyvek írója és szerkesztője.


Bálint Gusztáv

Bálint Gusztáv műszaki tanár, egyetemi oklevelét matematika, fizika, számítástechnika tanári szakon szerezte. Több, mint egy évtizedes egyetemi gyakorlattal bír az informatika, ezen belül a C és C++ nyelv oktatásában.


A kurzusról: 

A biztonság és védelem a számítástechnikában című kurzus többnyire elvi szinten, egyes esetekben gyakorlatban is igyekszik bemutatni azokat a védelmi problémákat, amelyek közvetve, vagy közvetlenül érintik a számítógépeket, a hálózaton levő eszközöket, az információ áramlást. Többek között foglalkozik az információbiztonság kérdésével, az esetleges adatvesztésekkel. A kurzus célja az is, hogy segítsen megérteni:

 1. Milyen veszélyekkel szembesülnek a számítóget használók?
 2. Mik az úgynevezett veszélyforrások?
 3. Milyen lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy az adatok, és a számítógépes rendszer egésze biztonságban legyen?


Előkövetelmények:

A kurzus teljesítéséhez nem szükséges, de előnyös, ha a hallgató rendelkezik már operációs rendszer és/vagy hálózati ismeretekkel. A kurzus további folytatásaként célszerű a Rendszerüzemeltetés I. és II.kurzusokat felvenni és elvégezni.


A kurzus oktatói:

Wagner György

A Miskolci Egyetem Informatikai Intézetében oktat. Érdeklődési területe elsősorban a számítógépes rendszerek, hálózatok biztonsági kérdései. Ehhez kapcsolódó illetve egyéb oktatási területei: a Biztonság és védelem a számítástechnikában, melyet mintegy 20 éve oktat, valamint a Windows rendszergazdai ismeretek, a Windows hálózatok menedzselése és a Programozási ismeretek.


Dr. Baksáné Dr. Varga Erika

Adjunktus, a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének oktatója. Érdeklődési területe az adat- és tudásbázisok, tudásintenzív rendszerek és biztonsági kérdéseik. Sok éves oktatási tapasztalattal rendelkezik az adatbázis-kezelés és SQL programozás, a vállalati információs rendszerek és adattárházak, valamint a procedurális programozás területén.


A kurzusról:

A kurzus betekintést ad a mai korszerű, mindennapokban jól használható IKT ismeretekbe: a számítógép működésébe, az internet és az internetes kommunikáció alapjaiba, az alapvetői irodai programok használatába.

A segítségével jobban megismerheted a számítógéped felépítését és működését, tudatosabban fogod tudni használni az internetet, megtanulod egy felhő-alapú tároló használatát, valamint elsajátítod a szövegszerkesztés, a táblázat kezelés, a prezentáció készítés, a számítógépes képszerkesztés és videó vágás alapjait.


Előkövetelmények:

A kurzushoz nem szükségesek előzetes ismeretek.


A kurzus oktatója: 

Smid László

Smid László 1998 óta tanít a Miskolci Egyetemen. A tantárgyai a programozás és a számítógép köré csoportosulnak: a programozás alapjai, objektum orientált programozás, szoftverfejlesztés, adatbázis rendszerek, operációs rendszerek és számítógép architektúrák.A kurzusról:

Az Informatikai Rendszerszemlélet tárgy során 
matematikai logika alapjaival kezdünk, majd bemutatjuk a számítógépes hardver fejlődését, történetét. Megismerjük hogyan épül fel egy számítógép.

Bevezetünk olyan alapfogalmakat, mint például: Az információ, és ezt különböző nézőpontokból fogunk körbejárni. Bemutatjuk, melyek a jellegzetes számrendszerek, hogyan lehet átváltani számrendszerek között. Megmutatjuk, a számítógépek hogyan tárolják az adatokat: az egész számokat, a valós számokat, és a szövegeket.

Meg fogjuk mutatni hogyan lehet olyan kódolásokat elvégezni, amelyek segítségével az adatainkat tömöríteni tudjuk. Ezeknek nagy gyakorlati jeletősége van a kép és hangtömörítésben is.

Vannak olyan kódok is, amelyek segítségével adatainkat titkosíthatjuk. Mindenki szeretné személyes adatait és privát kommunikációját titokban tartani. Ebben a kurzusban megismerjük a jelenleg használt legbiztonságosabb titkosító módszerek lényegét, és megértjünk, hogy miért lehetetlen a gyakorlatban visszafejteni.

Tárgyaljuk majd az XML alapjait, az ide tartozó alapfogalmakat, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit és az XML transzformáció alapjait. Természetesen ehhez a témakörhöz is számos példát adunk a megértés elősegítéséhez.

Ebben a kurzusban foglalkozunk a szoftverfejlesztés alapjaival is. Elmondjuk, hogyan alakult ki a szoftvertechnológia, definiáljuk a szoftver fogalmát és beszélünk a nyílt és a zárt szoftverekről. Elmondjuk majd, hogyan “születik” a szoftver, azaz a szoftverfejlesztés lépéseit. Kiemeljük majd a tesztelés fontosságát és megismerjük a tesztvezérelt programozás alapjait is példákon keresztül.

Végül, de nem utolsósorban egy nagyon érdekes témakört, a számítógépes geometriai tervezést fogjuk megmutatni. Ez a látványos témakör egy Computer Aided Design alkalmazás használatát mutatja be. Ennek a segítségével képes leszel virtuális geometriai alakzatokat, alkatrészeket modellezni a számítógépeddel.


Előkövetelmények:

Nincs előzetes ismeretre szükség a tárgyhoz.


A kurzus oktatói:

Dr. Hornyák Olivér

Dr. Nehéz Károly

Dr. Mileff PéterA kurzusról:

Site-ok felépítése; statikus és dinamikus weboldalak csoportjai; Weblapfejlesztés elemei, tervezése, munkafolyamat menete; akadálymentes weblapok készítése; alapelvek; Weblapfejlesztés eszközei; webfejlesztő szoftverek, Tag-ek általános alakja; CSS3 stílusállományok szerkezete, létrehozása, linkelése; Macromedia Dreamweaver; Multimédiás lehetőségek; site-ok definiálása; a Dreamweaver templatek működésének elve; Template-s website készítése; layout készítése CSS-sel; Java Script lehetőségei; Formok készítése; site-ok tesztelése és webszerverre töltése; HTML kód generálása PHP programokkal; a PHP és a HTML; Web alkalmazások készítése, rendszer-adminisztrációs felületek készítése; Bevezetés az adatbázisok távoli használatába; Felhasználó beléptetése és interakciók; HTML kimenetet generáló, adatbázis alapú weboldalak készítése.


Előkövetelmények:

Alapvető HTML ismeretek, illetve valamilyen procedurális programozási nyelv ismerete.


A kurzusról:

Ebben a kurzusban a programnyelvek rövid története, típusainak ismertetése után megmutatjuk, hogyan épül fel egy Java program, milyen elemei vannak egy Java nyelven írt programnak. Programozni nem lehet megtanulni könyvből. Kódolni kell, minél többet. Ezt itt megteheted, a kódjaidat pedig mi értékeljük majd.

A kurzus olyan játékokat tartalmaz, amelyek a megértést segítik. És közben még szórakoztatóak is. Persze vannak hagyományos játékok is: akasztófa, memória teszt, dobókockás-lépegetős-juss el a célig.

A programozás során NetBeans-t használunk, és Java SDK 8-at.

Reméljük, hogy ti is hasznosnak találjátok a kurzust és ezennel jó felkészülést és tanulást kívánunk.


Előkövetelmények:

Nincs szükség előzetes ismeretekre a kurzushoz.


A kurzus oktatója:

Smid László

A Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének mérnöktanára. A Miskolci Egyetemen szerezte MSc diplomáját, mint mérnök-informatikus. A 90-es évek közepétől foglalkozik Unix alapú rendszerekkel oktatási, kutatási és ipari környezetben.

A kurzusról:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Objektumorientált programozás kurzuson. Ma a szoftverfejlesztők többsége osztályokkal, objektumokkal dolgozik, interfészeket implementál.

Ha szoftverfejlesztő akarsz lenni, vagy legalább képes akarsz lenni objektumorientált nyelven programozni, akkor tisztában kell lenned az egységbezárással, az örökléssel, és egyéb objektumokkal kapcsolatos fogalmakkal.

Persze ez nem elég, ezeket használni is kell. Ki kell próbálni. Tesztelni. Programokat írni.

Ráadásul grafikus felületen is tudni kell adatokat megjeleníteni. Rajzolni. Képeket ablakokban megjeleníti. Űrlapokat előállítani, azok tartalmát menteni, előtte a megadott tartalmat ellenőrizni.

A kurzus legfontosabb célja tehát végül is az, hogy megtanítsunk objektumorientált programozási nyelven kódolni, grafikus felhasználói felületet készíteni. És közben sokat játszunk is.

Reméljük ti is hasznosnak találjátok a kurzust és ezennel jó felkészülést és tanulást kívánunk!


Előkövetelmények:

Nincs szükség előzetes ismeretekre a kurzushoz.