A kurzusról:

A kurzus célja

  • a C nyelv ismeretével rendelkezők megismertetése a C++ programozási nyelvvel,
  • a Code::Blocks programfejlesztő környezet bemutatása,
  • az objektum orientált programozás módszertanának és eszközrendszerének megismertetése,
  • gyakorló programokkal és ellenőrző kérdésekkel segíteni a hallgatót az ismeretek elsajátításában.

Előkövetelmények:

A tananyag elsajátítása C programozási ismeretekkel rendelkezők számára könnyebb, de C++-tól eltérő objektum orientált programozási nyelv ismeretével rendelkezők is bátran jelentkezhetnek a kurzusra.


A kurzus oktatói:

Dr. Dudás László

Dr. Dudás László a Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszékének vezetője. Egyetemi oklevelét gépészmérnök szakon, gépgyártástechnológiai szakirányon, rendszerszervező ágazaton szerezte 1980-ban. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként 1992-ben a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Tudományos és oktatási tevékenységéért a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának “Signum Aureum Facultatis” kitüntetését kapta. Tiszteletbeli évfolyamtársként kapott gépészgyűrű birtokosa. Négy találmány, köztük a Face turning octahedron jegyzője, számos szakcikket publikált tudományos folyóiratokban és konferenciákon. A Surface Constructor kinematikai tervezőszoftver kidolgozója. Kutatási területe a kinematikai felületek kapcsolódásgeometriája, mintaillesztés, szimbolikus algebra, szemantikus nyelvfeldolgozás. Dr. Dudás László több nemzetközi és hazai folyóirat felkért szakmai lektora, konferenciák plenáris előadója, a Production Systems and Information Engineering Proceedings szakmai kiadvány szerkesztőbizottsági tagja, könyvek írója és szerkesztője.


Bálint Gusztáv

Bálint Gusztáv műszaki tanár, egyetemi oklevelét matematika, fizika, számítástechnika tanári szakon szerezte. Több, mint egy évtizedes egyetemi gyakorlattal bír az informatika, ezen belül a C és C++ nyelv oktatásában.