A kurzusról:

Az Informatikai Rendszerszemlélet tárgy során 
matematikai logika alapjaival kezdünk, majd bemutatjuk a számítógépes hardver fejlődését, történetét. Megismerjük hogyan épül fel egy számítógép.

Bevezetünk olyan alapfogalmakat, mint például: Az információ, és ezt különböző nézőpontokból fogunk körbejárni. Bemutatjuk, melyek a jellegzetes számrendszerek, hogyan lehet átváltani számrendszerek között. Megmutatjuk, a számítógépek hogyan tárolják az adatokat: az egész számokat, a valós számokat, és a szövegeket.

Meg fogjuk mutatni hogyan lehet olyan kódolásokat elvégezni, amelyek segítségével az adatainkat tömöríteni tudjuk. Ezeknek nagy gyakorlati jeletősége van a kép és hangtömörítésben is.

Vannak olyan kódok is, amelyek segítségével adatainkat titkosíthatjuk. Mindenki szeretné személyes adatait és privát kommunikációját titokban tartani. Ebben a kurzusban megismerjük a jelenleg használt legbiztonságosabb titkosító módszerek lényegét, és megértjünk, hogy miért lehetetlen a gyakorlatban visszafejteni.

Tárgyaljuk majd az XML alapjait, az ide tartozó alapfogalmakat, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit és az XML transzformáció alapjait. Természetesen ehhez a témakörhöz is számos példát adunk a megértés elősegítéséhez.

Ebben a kurzusban foglalkozunk a szoftverfejlesztés alapjaival is. Elmondjuk, hogyan alakult ki a szoftvertechnológia, definiáljuk a szoftver fogalmát és beszélünk a nyílt és a zárt szoftverekről. Elmondjuk majd, hogyan “születik” a szoftver, azaz a szoftverfejlesztés lépéseit. Kiemeljük majd a tesztelés fontosságát és megismerjük a tesztvezérelt programozás alapjait is példákon keresztül.

Végül, de nem utolsósorban egy nagyon érdekes témakört, a számítógépes geometriai tervezést fogjuk megmutatni. Ez a látványos témakör egy Computer Aided Design alkalmazás használatát mutatja be. Ennek a segítségével képes leszel virtuális geometriai alakzatokat, alkatrészeket modellezni a számítógépeddel.


Előkövetelmények:

Nincs előzetes ismeretre szükség a tárgyhoz.


A kurzus oktatói:

Dr. Hornyák Olivér

Dr. Nehéz Károly

Dr. Mileff Péter