A kurzusról:

A Java programozási gyakorlatok kurzus célja, hogy a hallgató elsajátíthassa a java nyelvet és az objektum orientált programozást. A kurzus tartalmában megfelel a Miskolci Egyetemen levő informatikus képzésben szereplő Objektum orientált programozás című tárgy gyakorlati anyagának. Tehát az kifejezetten az objektum orientáltság megértésével és a java nyelvvel foglalkozik és nem pedig a Java API megismerésével.

A kurzusban feladat megoldásokon keresztül lehet elsajátítani a tananyagot. Minden egység elején megfogalmazok egy feladatot, melyet az addigi ismeretekkel még nem tudunk megoldani, azután az egység további részében bemutatom az új anyagot, majd pedig a kitűzött feladatok teljes megoldását. A fejezetek végén pedig néhány gyakorló feladat található.


Előkövetelmények:

Porgramozás alapjainak ismerete és alapszintű C nyelv ismeretek.


A kurzus oktatója:

Elek Tibor